Inspiratie verzekerd Inspiratie verzekerd
Hoe ziet het traject eruit?
Life Planning bij 'Inspiratieverzekerd' is bijzonder. We werken een jaar met elkaar in twee fasen. De eerste fase kenmerkt zich door een zestal gesprekken van elk 1,5 à 2 uur welke met tussenpozen van twee à drie weken plaatsvinden. In deze fase wordt jou duidelijk welke zaken er in het leven voor jou echt toe doen! De tweede fase is een periode van realisatie en begeleiding. Waar nodig worden de bakens verzet. Je belangrijkste levenswensen en doelen worden gestructureerd verwezenlijkt. Elk kwartaal bespreken we waar je staat bij de uitvoering van jou Life Planning. Samen kijken we wat nog meer te bereiken valt en wat je eventueel nog belemmert (tijdens Life Planning heb je, ter voorbereiding op elk gesprek, opdrachten die je inspireren en stimuleren).