Inspiratie verzekerd Inspiratie verzekerd
Life Planning, toevallig realiteit!

Toeval bestaat niet! Een veel gehoorde uitspraak op het moment dat
iets gebeurd dat we graag willen. Vooral als het toeval zich aandient in
een vorm en op een moment dat het niet wordt verwacht. Dat wil niet
zeggen dat het toeval is, het zegt veel meer over onze intenties en
verwachtingen. Intenties en verwachtingen gevoed door ons
verlangen. Diep in ons zit altijd een verlangen. Onder onze angst zit
altijd ons verlangen. Altijd, ja altijd! Ben je ergens bang voor til die
tegel van angst maar op en wat vindt je eronder, je verlangen!

geluksgevoel 3

Ons verlangen is onze automatische motor die ons dagelijks voorziet
van de benodigde energie om van het leven te genieten. Ongeacht
wie je bent, wat je doet en waarnaar je ook verlangt. Het is dus van
belang om bewust te zijn van verlangens. Durf toe te staan om te
verlangen? Verlangen naar een verre vakantie, een dag in de week
minder werken, tijd voor intimiteit, meer financiële rust en ruimte,
een nieuwe baan, een ander huis of gewoon rust.
Waar verlang jij naar?

Bewustwording van verlangens maakt alert voor kansen. Kansen die
voorbij komen en die aansluiten bij datgene dat we willen! Hé, da’s
toevallig:) Wanneer we ons bewust zijn van onze verlangens en dus
alerter zijn op kansen herkennen we deze kansen ook vele malen
sneller. Hé, da’s toevallig:) Kansen sneller herkennen als kans maakt
dat we ze ook sneller in kunnen koppen en dus benutten. Dat is
geen toeval meer. Dat is een gezond stuk realisme dat ik vertaal als
‘nuchter spiritueel’ gevoed door gezond verlangen.

Kinderen leven automatisch vanuit hun verlangens. Denken niet na
en gaan gewoon voor wat ze leuk vinden. Naarmate we ouder
worden leven we minder automatisch vanuit ons verlangen. Het is
dan net of er een soort stoflaagje over onze verlangens komt te
liggen. Een stoflaagje dat zich lastig laat verwijderen en dat steeds
dikker lijkt te worden. Naarmate de stoflaag aangroeit, lijkt de
levensvreugde, de passie en het verlangen steeds verder weg te
geraken. Het gevoel kan ontstaan dat steeds meer het leven van
een ander geleid wordt in plaats van het eigen leven. Laat staan
dat er gevoel van beheersbaarheid van de eigen agenda is! In een
relatie en/of een gezinssituatie kan dit effect zich sterker
manifesteren.

lopen 3

De rol en betekenis van geld! Geld heeft de neiging om ons bij
onze verlangens weg te houden. Op het moment dat geld
verschijnt, verlangen verdwijnt! Geld brengt een heel andere
dynamiek en energie met zich mee. Hiervan zijn we ons lang niet
altijd bewust. We projecteren ons verlangen op geld in plaats
van op het verlangen zelf. Dat kan een vertroebeld beeld geven.

Als life planner ga ik op zoek naar wensen en verlangens. Privé,
zakelijk, materieel en spiritueel. Om een zo zuiver mogelijk beeld
van wensen en verlangens te krijgen plaats ik geld buiten beeld.
Uw hartenwensen en zielsverlangens, daar gaat ’t mij om!
Wanneer die ontdekt zijn kan vanuit uw huidige (financiële)
situatie een plan gemaakt worden dat u in staat stelt de
ontdekte verlangens te realiseren. Omdat keuzes financiële
consequenties hebben wordt er ook naar financiën gekeken
zodat geld niet belemmerd maar verlangens mogelijk maakt.
Menigmaal blijkt geld aangewend te worden voor heel andere
doeleinden dan voor hartenwensen en zielsverlangens. Ook om
die reden kan een frisse blik op financiën van belang zijn. Let op,
de hoeveelheid geld is niet van belang. De besteding ervan wel.
Geld hoort te stromen door en voor uw hartenwensen en
zielsverlangens.

richting 3

U hoort niet te leven naar uw financiën! Het feit dat een Life
Planner u faciliteert om in uw eigen hart te kijken en te
ontdekken wat zich daar afspeelt maakt life planning niet
zweverig of vaag. Integendeel, Life Planning is concreet en
doelgericht. Life Planning verbindt uw verlangens met uw
financiën! Hierdoor ontstaat een prettig en zinvol bestaan met
financiële gemoedsrust. Gestructureerd begeleidt een life
planner u naar uw wensen en verlangens. Door te werken
met een Life Planner wordt ervaren dat toeval bestaat maar
steeds minder toevallig is!