Inspiratie verzekerd Inspiratie verzekerd
Leven vanuit Financiele Integriteit.

IV-paars

3 Principes van Integriteit
Definitie van integriteit

Integriteit staat voor het handelen vanuit een positie van volkomenheid en duidelijkheid ten opzichte van iemands eigen waarden. Het is een natuurlijke status van ethisch evenwicht. Iedereen weet van zichzelf wanneer hij integer handelt. En we weten het ook meteen als we niet integer zijn, zelfs al is dat maar een moment. We deinzen als het ware voor onszelf terug, ervaren ten minste een moment lang iets van twijfel, schaamte, schuld of spijt. Het voelt als een golf van onrust die door ons heen gaat. Handelen zonder integer te zijn brengt ons van binnen veel meer schade toe, dan we onszelf kunnen voorstellen, zeker in gevallen waarbij we dat handelen proberen te camoufleren met rationaliserend of verklarend gedrag. Onbewust gaan we onszelf beschouwen als leugenaars of oplichters, de echte intimiteit verdwijnt uit onze relaties, en onze zakelijke activiteiten worden gekweld door frustratie en inefficiëntie en verliezen aan duidelijkheid.

1.    Of je nu gelooft dat geld van oorsprong billijk is, omdat het gebaseerd is op een vrijwillige, volledige compensatie, of dat je van mening bent dat het dat niet is, omdat grote belangen meer invloed hebben: als we vast blijven houden aan de opvatting dat geld niet billijk is, dan blijven we vastzitten in een cyclus van Onschuld en Pijn, die niet samengaat met volwassenheid. Als we verknocht vasthouden aan de billijkheid van geld, blijven we vasthangen in een ontkenning – een vorm van Onschuld die eveneens buiten de volwassenheid valt.

2.    Met de beheersing van Kennis, Inzicht en Daadkracht, zijn we echter in staat de maatschappij op visionaire wijze te transformeren.

3.    Als we een gevoel van onbillijkheid de kans geven om onze eigen integriteit te beïnvloeden, vernietigen we het systeem en daarmee onszelf. Dit vormt een grote bedreigen voor onszelf, waardoor we lange tijd opgeslokt worden door een gevoel van pijn (er zijn duizend goede daden nodig om één slechte ongedaan te maken).

Daarom: Bewijs uzelf een goede daad en ga na in welke opzichten uzelf niet helemaal integer bent als het om geld gaat, en ga met die aspecten aan de slag.

Bron: geautoriseerde Nederlandse vertaling van de brontekst, opgesteld door George Kinder, auteur van de boeken ‘Seven Stages of Money Maturity’ (vertaald in NL als Life Planning) en ‘Lighting the Torch’. Beschikbaar gesteld voor vrij gebruik, mits in deze vorm en zonder tekstwijzigingen, door Gerard van der Made & Gabri Verbeek

INSPIRATIEVERZEKERD.NL, Life Planning, 06-13112299