Inspiratie verzekerd Inspiratie verzekerd
Life Planning op het PFP Forum/Beleggerscongres 28-01-2010

Op het afgelopen PFP forum is Life Planning vertegenwoordigd door Inspiratieverzekerd van Gabri Verbeek. Samen met collega Life Planner Rene Dioncre hebben zij een dag lang voorlichting gegeven over Life Planning. Het was een echte "gevoelsstand". Geen flitsende presentaties of grote beeldschermen.

Er was tijd voor echte verbinding met mensen die dag. Dat is ruimschoots gelukt. Vele nieuwe contacten zijn gelegd, kaartjes uitgewisseld en afspraken gemaakt voor vervolggesprekken. In de stand waren diverse mooie boeken te verkrijgen waaronder de Nederlandse uitgave van George Kinder's seven stages of money maturity. Deze Nederlandse uitgave heet "Life Planning - De ontbrekende schakel tussen geld en gevoel". Ongeveer 125 mensen hebben die dag de stand bezocht. Een mooi aantal van de ongeveer 500 aanwezigen. In de stand konden bezoekers hun visitekaartje achterlaten waaruit 1 kaartje getrokken zou worden welke een gratis, door George Kinder gesigneerd exemplaar "Life Planning" gaat ontvangen. De trekking heeft inmiddels plaatsgevonden in "huize Verbeek". Een filmpje van de trekking kunt u hier bekijken.

De winnaar van het boek is Johan Buitelaar van FDC Gouda. Johan van harte gefeliciteerd! Het boek is inmiddels verstuurd.

Ik bedank hierbij iedereen die mijn stand heeft bezocht. Rene bedank ik hartelijk voor zijn medewerking die dag. Zonder hem hadden we nooit zoveel mensen kunnen spreken en zoveel mooie contacten kunnen leggen. Mijn speciale dank gaat uit naar Roelof Meijer, de organisator van dit forum.