Inspiratie verzekerd Inspiratie verzekerd
Over geld gesproken
'Het meest schaarse goed op deze wereld is niet geld maar enthousiasme! De meest belemmerende factor voor enthousiasme is geld. Wanneer mensen niet integer en gelukkig zijn, wordt geld besteed aan verkeerde dingen. Worden doelen nagejaagd die contraproductief zijn voor wat we werkelijk willen en wie we werkelijk willen zijn (George Kinder) in zijn boek 'Life Planning - De ontbrekende schakel tussen geld en gevoel').'