Inspiratie verzekerd Inspiratie verzekerd
Zeven valkuilen en tips (test)

Waarom is het nog niet gelukt? Dat zou best eens verband kunnen houden met één van de onderstaande valkuilen. Lees ze aandachtig door en betrek ze op jezelf. Kijk vervolgens onderaan naar je score en zie welke actie(s) je kunt gaan ondernemen om te gaan leven van een bloeiende praktijk.

 1. Je praat over je dienst, in plaats van over je toegevoegde waarde.
  Wanneer mensen aan je vragen hoe laat het is, ga jij vertellen hoe een horloge werkt. Met andere woorden; je vertelt niet wat je toegevoegde waarde is maar wat je allemaal doet en hoe je dienst in elkaar zit. Onthoud het volgende;
  De klant is niet geïnteresseerd in je dienst. De klant is geïnteresseerd in de uitkomsten van jouw dienst! Wat voeg jij toe aan het leven van je cliënt zodat hij zich beter voelt. TIP: Cliënten vinden het fijn om te horen wat jij voor hen kan betekenen op levensniveau. Waar jij hen mee helpt en welke problemen je voor hen oplost. Helemaal top is het als je je potentiële cliënten dat kan laten voelen!
 1. Je vind het lastig om voldoende geld te vragen voor je dienst.
  Misschien is het zelfs spannend om geld te vragen voor je dienst. Je voelt je niet congruent, ten opzichte van wat je wilt vragen, ten opzichte van wat je levert, ten opzichte van wat je nodig hebt om van te leven. Geld is een issue!! Je innerlijke lading klopt niet met je uurtarief en je communicatie hierover. TIP: Zet eens voor jezelf op een rij waarom jij het moeilijk vind om geld te vragen voor je dienst. Onderzoek je eigen relatie tot geld en doe daar je voordeel mee!
  lopen 3
 1. Je perkt je eigen leven in, omdat je praktijk niet loopt.
  Er is geen goede afstemming tussen je ondernemingsplan en de kosten van je leefstijl. Wanneer jij niet weet hoe je wilt leven hoe kan je er dan op vertrouwen dat je onderneming datgene opbrengt dat jou in staat stelt om prettig te leven? Hoe kan je je uurtarief vaststellen als je niet weet wat de kosten zijn van jouw leefstijl. Je wilt toch zeker je eigen dromen waarmaken door anderen te helpen! Je perkt je eigen leven steeds verder in omdat je praktijk niet loopt. TIP: Stel je eigen leven centraal en bereken wat dat leven kost?
 1. Je hebt last van tijdlekkage. Je hebt geen goede berekening en bepaling van je tijd. Je weet niet exact hoeveel je nu werkelijk in je dienst stopt en wat de kostprijs daarvan is. Dat maakt afspraken met cliënten tot een soort tijd-weggeef actie afhankelijk van jouw drukte van de dag. Omdat je agenda niet vol zit maak je ook allerlei afspraken die niets opleveren. Tijd wordt gevuld met collega's in plaats van met cliënten. TIP: Zet eens op een rij welke tijd je allemaal besteed aan je client, direct en indirect! Bereken die tijd allemaal door in je uurtarief!
 1. Je gebruikt de ontkrachtingspiraal. Het is lastig voor je om je aan de afgesproken tijd te houden. Je geeft regelmatig tijd weg aan cliënten. Omdat je nog tijd genoeg hebt gebeurd richting je cliënt het volgende; Je cliëntgesprekken lopen uit. Zolang je cliënt ‘er nog niet is’ lever je gewoon wat extra tijd! Onthoud het volgende; De cliënt wordt zo krachtig als jij bent! TIP: Houd je strak aan de afgesproken tijd met je cliënt en ervaar eens wat dat met jou doet
 1. Je verkoopt te snel. Je hebt weinig tot geen structuur in je verbale communicatie waardoor mensen graag met je willen gaan werken. Hierdoor verval je in uitgebreide gesprekken over je dienst maar hierdoor vergeet je de juiste vragen te stellen. Clienten krijgen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling is een kunst. Er is sprake van een innerlijk proces bij de cliënt voordat deze besluit met jou te gaan werken. Dit proces noem ik de 'Taal der Verbinding'. De 'Taal der verbinding' is de taal waar jij kennis van hebt en die jij spreekt voordat je aan marketing toekomt van je dienst. Jouw sterkste marketingwapen is namelijk je ideale cliënten via via te krijgen. De taal der verbinding stelt jou communicatief in staat om van een volslagen vreemde in jouw doelgroep je ideale cliënt te maken. TIP: Kijk eens of je misschien al begint met je dienst te leveren tijdens een kennismaking. Wanneer je dat constateerd dan weet je nu wat te doen!
 1. Je denkt nog steeds dat je dit doet voor anderen! Jouw bijdrage aan een betere wereld hoort niet te bestaan uit het wegcijferen van jezelf ten koste van je cliënten. Bedenk goed dat je pas voor anderen kan zorgen wanneer je in staat bent ook voor jezelf te zorgen. Sterker nog, mensen willen het liefst geholpen worden door iemand die in de stroom staat! Wat je doorgeeft is namelijk zo sterk als jij bent in je dienst en in je leven! Wees elke dag dat je bestaat een levend voorbeeld van je eigen dienst. Laat je omgeving zien dat jij als eerste de voordelen van je dienst ervaart. Dan wil je omgeving dat vanzelf ook!

Aantal valkuilen die je herkent bij jezelf:

0              - Je bedrijf loopt prima. Je kunt er goed van leven.
                  Financieel is alles op orde. Niet? Zijn er andere
                  oorzaken die maken dat het nog niet stroomt?
                  Neem gerust contact op voor een kennismaking om
                  te zien of we samen iets aan die andere oorzaken
                  kunnen doen.

1 t/m 2  - Het loopt redelijk in je bedrijf. Je overleeft het wel,
                 alhoewel echt ervan leven? Financieel besta je er
                 van, maar het houdt niet over. Behoefte om te gaan
                 bloeien? Tijd voor een volgende stap die welke jou
                 de vrijheid gaat bezorgen om echt te leven van je
                 bedrijf? Schrijf je in voor 'Van Passie naar uurtarief'

3 t/m 5 -  Je hebt cliënten maar structureel te weinig. Je kunt niet
                 bestaan van je bedrijf, laat staan je eigen leven er van
                 leiden. Financiële zorgen zijn een vast onderdeel van je
                 bestaan. Het wordt tijd om door te pakken en te
                 beseffen dat je aanvullende hulp en kennis nodig hebt.
                 Schrijf je in voor 'Van Passie naar uurtarief'. Dit om zo
                 snel mogelijk werk te gaan maken om te gaan leven van
                 je dienst.                 

6 t/m 7 - Je hebt amper tot geen cliënten. Je hebt een bijbaan of
                 hebt deze hard nodig om te blijven bestaan. Je leven is
                 financiële strijd en chaos. Vraag jezelf open en
                 eerlijk af of dit 'het' voor je is. Is het antwoord JA, schrijf
                 je dan zo snel mogelijk in voor 'Van Passie naar
                 Uurtarief'.

Herken je bij jezelf één of meerdere van de bovenstaande
valkuilen, wil je daar definitief mee afrekenen? Schrijf je in voor
de 2 daagse bedrijf boost 'Van passie naar uurtarief'.
De training die je hart vertaald naar een bloeiend bedrijf.