Inspiratie verzekerd Inspiratie verzekerd
Gratis DHZ werkboek voor ondernemers

Mensen helpen te leven volgens hun diepste waarden is mijn
levensmissie! Dit doe ik door het bijeenbrengen van geld en
betekenis. Voor ondernemers doe ik dat o.a. door mijn training
'Van Passie naar Uurtarief'. In deze training breng ik voor
ondernemers geld en betekenis, kennis en kunde, mens en bedrijf
bijeen zodat zij ontspannen kunnen leven van hun dienst!

Gratis DHZ werkboek Van Passie naar uurtarief

Dit werkboek helpt je om meer focus te krijgen op je dienst,
je tijd en je financiën. Ik ben er zeker van dat je alleen hierdoor al
een flink bedrag per jaar meer kunt gaan verdienen, direct.
Dat is echter niet het enige. Ik ben er ook zeker van dat je door
meer focus krachtiger bent in je dienst. En dat vind ik het
allerbelangrijkste! Hoe krachtiger jij bent in je dienst, hoe
krachtiger je cliënten jou als dienstverlener ervaren. Daar zit
de grootste winst. Jij, de ondernemer, bent namelijk het krachtigste
instrument van je dienst en van alles dat er in je onderneming
aanwezig is!!