Inspiratie verzekerd Inspiratie verzekerd
18 en 19 november Van Passie naar Uurtarief, Arnhem

Voor ondernemers, op basis van uurtarief, die
willen LEVEN van hun dienst!
  

Wat zou het voor je betekenen wanneer je:

* Kennis en kunde is omgezet in een goed lopende dienst
* Een uurtarief weet te vragen waar je fatsoenlijk van kunt leven.
* Gemakkelijk je ideale klanten weet aan te trekken.
* Je innerlijke lading klopt met je uurtarief.
* Gestructureerd klanten via via krijgt
* Echt, maar dan ook echt kunt gaan leven van je passie!

Mocht je je regelmatig afvragen hoe één of meerdere
bovenstaande
vraagstukken op te lossen dan is deze
training geknipt voor jou! Deelnemerservaringen
Inschrijven kan hier via de website of download hier
de flyer

Het doel van de training!
Jou in staat te stellen te leven van wat je doet,
om te leven waar jij van droomt!

Je passie, kennis en kunde ontwikkelen tot bloeiende dienst.
Dat wat er in jou zit kloppend maken met je dienst en je
uurtarief! Je voorzien van praktische informatie en materialen
zodat je de laatste obstakels kunt overwinnen om je droom
waar te maken; LEVEN van je passie!

Jou opbrengst!
Een concreet aktieplan met de, voor jou, juiste stappen!

- Je ontdekt je nichemarkt (jouw ideale klanten) en hoe deze
  te bereiken
- Je wordt vaardig in de communicatie over je dienst
- Praktische en innerlijke lading van je uurtarief
- Inzicht in je toegevoegde waarde
- Focus in koers, rust in het hoofd, blije cliënten, financiën op orde

Werkwijze
Heldere uitleg, dialoog en oefeningen leveren per onderdeel
praktische uitwerking op voor jouw bedrijf. We werken met een
zestal vaste onderdelen die maken dat je stap voor stap je actieplan
maakt. Deze onderdelen zijn;

* Spiegel jezelf en je bedrijf
* De rol en betekenis van geld
* de 5 vaste componenten van ieder uurtarief* Van tijd naar prijs
* De Taal Der Verbinding
* Actieplan

'Van Passie naar Uurtarief' is niet zomaar een training. Het is een
inspirerend, concreet plan van aanpak dat je hart vertaald naar
praktische uitkomsten. 'Van Passie naar Uurtarief'brengt evenwicht
tussen hoofd, hart en financiën!

De investering
De kosten bedragen € 375,- exclusief btw, inclusief koffie, thee,
water, lunch, complete cursusmap en het werkboek voor je
actieplan. Inschrijven kan hier via de website of download hier
de flyer
met het aanvraagformulier van de eerstvolgende training.
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met factuur.
Na ontvangst van je betaling is je plaats gereserveerd.

Annuleringsregeling
Je bent 60% van de kosten verschuldigd bij annulering tussen 14
en 30 dagenvan te voren. Je bent 100% verschuldigd bij annulering
binnen 14 dagen vante voren. Er mag altijd iemand anders in je plaats
komen. De training gaat doormet minimaal 8 en maximaal 16
deelnemers.

'Door het bijeenbrengen van; mens en bedrijf, kennis en kunde,
geld en middelen
ondernemers laten leven volgens hun diepste
wensen en verlangens, zodat zij
ontspannen kunnen leven!'

 

Gabriël Verbeek